д-р инж. Василиса Павлова Валеова

 

 Университетски преподавател, IT PROGECT MENAGER

 

  • Доктор по Методика на обучението по техника и технологии
  • Магистър – инженер по „Компютърни системи и технологии“,

    - Професионална квалификация за учител в обучението по Информатика и ИТ,

    -Професионална квалификация в обучението по Технологии и предприемачество,

        - Професионална квалификация за специалността Икономика и мениджмънт.

 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------

  • Насоченост на научните интереси в областта на методиката за обучение по Информатика, Информационни технологии и технологично обучение, проектно базирано обучение, иновационни модели в образованието, 3D моделиране,  AR, STEM, роботика