инж. д-р Василиса Павлова Валеова

 

 

  • Магистър – инженер “Компютърни системи и технологии“, квалифицирана в обучението по Информатика и ИТ и специализация по Икономика и мениджмънт.
  • Доктор по Методика на обучението

 

Приоритетни области – интерактивността в електронното и мобилното обучение, използване на облачни услуги, тримерно моделиране, разширена реалност

 

  • Асистент в ЮЗУ "Н.Рилски", Благоевград,  

Педагогически стаж: 8 години

Стаж по специалността 25 години

 

Образование:

1. ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, доктор по "Методина на обучението.."  2018г

1. ВМЕИ "София" (ТУ) София,  инж."Компютърни системи и управление", 1994г, висше образование /магистър/

2. ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, СДК"Учител по информатика и ИТ", 2002г.

3. ПМГ"Акад.С.Корольов", Благоевград, средно образование

4. III ОУ "Димитър Талев", Благоевград, основно образование